سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فیروز احسانی فر – دانشجویکارشناسی ارشد آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی ساری
عطااله کاویان – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی ساری
کریم سلیمانی – دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی ساری
هیراد عبقری – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه ارومیه

چکیده:

ابتدا با استفاده از بررسی های میدانی پرسش نامه های مربوطه به زمین لغزش های اتفاق افتاده در حوزه و مرور مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور دوازده عامل موثر شامل: درجه شیب، جهت شیب، شکل شیب، ارتفاع از سطح دریا، فاصله از گسل، فاصله از ابراهه، فاصله از جاده ، فاصله از ستیغ، سنگ شناسی، کاربری اراضی، بارش و ضریب سطح شناسایی شدند. سپس اقدام به پردازش آنها با استفاده از ArcGIS9.3 گردید ۸۷ لغزش رخداده در حوزه به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند و از نسبت فراوانی برای تجزیه و تحلیل اماری استفاده گردید نتایج نشان داد که شیبهای بیشتر از۳۰ درجه با شکل مستقیم ارتفاع ۴۰۰-۲۰۰ متری از سطح دریا فاصله ۱۵۰-۰ متر از جاده و ابراهه و کاربری کشاورزی با رسوبات کواترنری، مارن و مارن سیلتی بیشترین حساسیت را به لغزش از خود نشان داده اند بطوریکه ضریب نسبت فراوانی در انها بیشتر از سایر کلاسها بوده است در نهایت نقشه پهنه بندی حساسیت خطر وقوع زمین لغزش منطقه مورد مطالعه درچهار کلاس بدست امد