سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جعفر رفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه لرستان
بهروز نصیری – عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان
مهرداد کیانی – مدرس گروه آب و هواشناسی دانشگاه پیام نور نهاوند
محمد جهانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه لرستان

چکیده:

به منظور توسعه بخش کشاورزی و در راستای توسعه اقتصادی، کشت گیاهان صنعتی یک نیاز محصوب میشود بنابرین این پزوهشدر پی شناسایی مناطق زیست اقلیمی مناسب کشت گیاه گلرنگدر استان ایلام میباشد ،برای این منظور در این بررسی از عناصر اقلیمی تاثیر گذار در بخش کشاورزی و همچنین نیاز های اکولوژیکی این گیاه استفاده شد. از جمله عناصر اقلیمی تاثیر گزار در بخش کشاورزی ، بارش ، دما ، میزان رطوبت ،ساعات آفتابی وتعداد روزهای یخبندان میباشد. در این پژوهش علاوه بر تحلیل این عناصر به بررسی عوامل ژئومورفولژیکی همچون شیب زمین و کاربری اراضی پرداخته شده است.لایه های تهیه شده در این پژوهش پس از هم پوشانی، مناطق مناسب کشت گیاه گلرنگ که از گیاهان صنعتیبحساب میاید را نشان میدهد.نتایج نشان میدهد از نظر زیست اقلیم ، غرب و جنوب غربی استان ایلام برای کشت گلرنگ دارای شرایط مناسبتری نسبت به سایر مناطق هستند. از این بین شهرستان دهلران مناسبترین منطقه جهت کشت پاییزه و بهاره میباشد.