سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن مغربی – کارشناس ارشد عمران ،مهندسین مشاور کاوش پی مشهد

چکیده:

سالانه در نقاط مختلف جهان، جان و مال بسیاری از مردم در اثر وقوع سیل به مخاطره می افتد. سیلاب دشت ها در مناطق مجاور رودخانه ها که بیشتر فعالیت های اجتماعی و اقتصادی در آنها صورت می گیرد، پیوسته در معر ض سیل قرار دارند و ضروری است که در این گونه مناطق، محل هایسیل گیر در دوره برگشت های مختلف در نقشه پهنه بندی سیل مشخص شود. در این تحقیق، مناطق سیل گیر دشت سیلابی رودخانه کارون دربازه سید شریف (شمال اهواز) در دوره بازگشت های 5 و10و20ساله با استفاده از نرم افزار HEC-SMS10 شبیه سازی شده است و در نهایت خروجی های حاصل از مدل HEC-SMS10توسط نرم افزار HEC-SMS2006 مورد آمایش قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل شبیه سازی میدان جریان با دوره بازگشت های مختلف نشان می دهد که نرم افزار HEC-SMS10 توانایی پهنه بندی سیلاب دشت رودخانه را دارا می باشد.