سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی اکبر شرکت – دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده مهندسی مواد
سیدمحمود منیرواقفی – دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده مهندسی مواد
علی شفیعی – دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده مهندسی مواد

چکیده:

دراین پژوهش پوششهای نانوالکترولس کامپوزیتی Ni-P- Cr3C2NiCr برروی زیرلایه فولاد ساده کربنی ایجاد شدند. شرایط بهینه ی پوشش دهی براساس نرخ رسوب دهی ، توزیع ذرات در سطح پوشش، و مقطع آن و کیفیت پوشش تعیین گردید. برای بدست آوردن پوششهای با درصدهای مختلف از غلظتهای ۵ ، ۳ ، ۱ و ۱۰ از ترکیب Ni-P- Cr3C2NiCr درحمام استفاده گردید و در نهایت مقادیر تقریبی ۲۴ ، ۱۷ ، ۴۰ و ۲۳ درصد وزنی از ذرات در پوشش حاصل گردید پوششهای حاصل برروی پایه ی فولادی مورد ارزیابی توسط انالیز XRD میکروسختی سنجی و SEM قرار گرفت.