سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

صفری – دانشجوی رشته کارشناسی ارشد حسابداری
رضا شمسی – دانشجوی رشته کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده:

پول شویی، تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه می باشد. امروزه پول شویی به دلیل رشد چشمگیر جرایم و اعمال خلاف در سطح جهان رشد بسیاری یافته است به طوریکه به یکی از معضلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهانی را مورد تهدید قرار داده است. به همین دلیل عزم جامعه بین المللی بر مبارزه با آن متمرکز شده است و تدابیر مختلفی را برای نیل به این امر بکار برده اند. در ایران نیز مدتی است که توجه ها به سمت آن جلب شده است. در این تحقیق به شناسایی موضوع و راههای مبارزه با آن پرداخته خواهد شد. موضوع پول شویی از لحاظ واژه شناسی، اولین بار پس از رسوایی «واتر گیت» مطرح شد. لیکن این پدیده اصولاً همزمان با پیدایش پول و رواج نظام پایه پولی، مدنظر متفکران اقتصادی- سیاسی قرار گرفته است. در حقیقت روند پول شویی و دلیل انجام آن بستگی به شرایط اقتصادی جامعه دارد. معمولاً در جوامع دیکتاتوری، سیاستمدارانی هستند که پولهای کثیف را بدست می آورند. با مطالعه تاریخ متوجه می شویم که بسیاری از سیاستمداران هم از این پدیده در اهداف سودجویان خود زمینه های استفاده های نابجا از فعالیت های غیررسمی را داشته اند. این شرایط در کشورهایی که اقتصاد متمرکز دولتی در آن جریان دارد، درآمدهای نامشروع و غیرقانونی نیز از این طریق بدست می اید که برای سالم سازی و تطهیر آن اقدام به پول شویی می کنند، برای مثال بعضی از دولت های پیشین کشورهای کمونیستی مثل رئیس جمهور لهستان 1/5 میلیارد دلار از طریق نقل و انتقال غیرقانونی پول بدست می آورد و در چین کارخانه موتورسیکلت سازی یک میلیارد دلار پول شویی داشته است. بررسی نظام اقتصادی کشورها نشان می دهد که هر چه از یک سیستم اقتصادی رقابتی متکی به مالکیت فردی دور شویم، شرایط مناسب تری برای جنین اعمالی به وجود می آید و این یک اصل کلی است.