مقاله پیشبرد حقوق بشر در عرصه نابرابری های اجتماعی – اقتصادی (رویکرد فرهنگی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مطالعات فرهنگ – ارتباطات از صفحه ۳۷ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: پیشبرد حقوق بشر در عرصه نابرابری های اجتماعی – اقتصادی (رویکرد فرهنگی)
این مقاله دارای ۳۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حقوق بشر
مقاله فرهنگ
مقاله نظریه انتقادی
مقاله رفتارهای حمایتگرانه
مقاله نظام بین الملل
مقاله نابرابری های اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درخشه جلال
جناب آقای / سرکار خانم: سرخیل بهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حقوق بشر در حوزه مباحث بین المللی اغلب از منظر سیاسی و بازتاب های آن مورد اعتنا قرار می گیرد. این در حالی است که سنگ بنای حقوق بشر معاصر بر پایه رفع نابرابری ها و آلام اجتماعی – اقتصادی گسترده ای شکل گرفته که در پی جنگ های جهانی و متعاقب آن تعارض ها و بحران های گوناگون به یک معضل پایدار بین المللی مبدل شده است.
لذا در چارچوب نظریه مکتب انتقادی که از دو ویژگی مهم (یعنی تبیین ناکارآمدی «وضعیت موجود» با هدف دستیابی به «وضعیت مطلوب» و همچنین اهتمام آن به مقوله های بیناذهنی نظیر فرهنگ، هنجارها و فهم مشترک) بهره می برد، این بخش مهم حقوق بشر از زاویه مباحث فرهنگی کنکاش و بررسی شده و در پایان نیز راهکارهایی برای طراحی ساختارهای نوین بین المللی که حاوی مفاهیم و گفتمانی جدید برای پیشبرد حقوق بشر باشد، ارائه شده است. از آن جمله اجماع سازی حقوقی با تکیه بر اخلاق مسوولیت و نیز ایجاد اتحادیه سازمان های غیردولتی حمایتی پیشنهاد می شود.