سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: اولین همایش ملی باستان شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

زینب نظری قهفرخی – دانشجوی کارشناسی باستان شناسی دانشگاه بیرجند

چکیده:

در طول تاریخ همواره پیوند محکم ونا گسستنی میان بشر و اعتقادات مذهبی و دینی وی وجود داشته است به گونه ای که این جریان ذهنی اهمیت بر جسته ای در روند زندگی بشر بر جای گذاشته که با رشد فکری اعتقادات بر تمام جنبه های زندگی او اعم از :اقتصاد،فرهنگ، هنرو… تأثیر نهاده است. نگارش خطوط و کتیبه هابه شیوه های متعدد سبب اعتلای تزئینات و زیبایی روح معنوی بنای تاریخی شده و چنان ظرافت خاصی به ظاهر بنا بخشیده ،که ذهن انسان را از زمختی بنا به حیرت در لطافت نقوش و خطوط واداشته ؛و خشکی و زمختی بنا را پنهان می دارد،کتیبه های گنبد عظیم سلطانیه نیز یکی از منابع و عناصر موثقی است که در شناساندن این بنای تاریخی اهمیت خاصی را به خود اختصاص داده است.این کتیبه های به کار رفته در سلطانیه همانند سایر پدیده های هنری یکی از بدایع بی دلیل جهان خطاطی در معماری اسلامی ایران است که از نظر محتوایی شامل 3 نوع کتیبه است:کتیبه هایی با مضامین قرآنی ،احادیث و کتیبه هایی که در بر گیرنده ی القاب سلطان اولجایتو در ستایش او نگاشته شده اند. نگارنده در جستار پیش رو با بهره گیری از روش مطالعه کتاب خانه ای و میدانی سعی در بررسی و معرفی کتیبه های گنبد سلطانیه با مضامین قرآنی به کار رفته در آن را دارد.