سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا زارع علوی – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران
شهرام خیراندیش – دانشیار
محمدرضا ابوطالبی – دانشیار
سیدصادق سعادتمند – کارشناس شرکت تپکا

چکیده:

امروزه سخت کاری سطحی القایی یکی از روشهای ایجاد یک پوسته سخت روی مغز نرم در قطعات مختلف فولادی می باشد از این روش در سخت کاری سطحی محورها بازوها، میل لنگ ها و … استفاده می شود با توجه به اینکه عمق نفوذسختی و همچنین سختی سطحی حاصل و ریزساختار قطعه پس از عملیات حرارتی القایی از موارد تاثیرگذار در خواص قطعه میباشند لذا دراین تحقیق اثر پارامترهای مختلف چون توان اعمالی حرکت نسبی قطعه و سیم پیچ سرعت روبش، ارتفاع سیم پیچ و ریزساختار اولیه فولاد برریزساختار و سختی تولید شده در لایه های مختلف فولاد میان کربن بررسی شده است نتایج حاصل نشان دادند که افزایش توان و کاهش سرعت روبش سبب افزایش سختی سطحی و عمق نفوذ سختی گردیده و ریزساختار منطقه سخت شده نیز شامل توزیع ریزتری از تیغه های مارتنزیتی می گردد. با افزایش ارتفاع سیم پیچ سختی سطحی کاهش یافته و لی عمق نفوذ سختی افزایش می یابد همچنین از بین ریزساختار های اولیه معمول ریزساختار کوئنچ و تمپر شده بهترین خواص را پس از سخت کاری القایی ارائه داد.