سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد ایزدی – سازمان صنایع دریایی -گروه شناورهای اثر سطحی –کارشناس مدیریت و برنامه
حمید جوادی – سازمان صنایع دریایی -گروه شناورهای اثر سطحی –کارشناس ارشد مکانیک
کامبیز عالمپور – ( 3سازمان صنایع دریایی -گروه شناورهای اثر سطحی –کارشناس ارشد طراحی(مهن

چکیده:

طراحی سایت های تعمیراتی و تست قایق های پرنده از ویژگیهای خاصی برخوردار می باشد . در این سایتهای مخصوص لازم است تا کلیه تمهیدات لازم جهت آماده سازی و نگهداری قایق های پرنده و تست های میدانی قبل از پرواز دیده شود.قایق های پرنده و هواپیماهای آب نشین در زمره وسایل پرنده ای هستند که به باند پرواز احتیاجی ندارند اما لازم است تا در زمینه طراحی سایت های تعمیراتی این شناورها تجهیزات و امکانات خاص این شناورها در جنب تاسیسات ساحلی دیده شود. در حال حاضر رویکرد کشور در زمینه استفاده از این شناورها در زمینه های نظامی و لجستیک و کاربری های نفتی فلات قاره افزایش یافته و طرحهای گوناگونی در این زمینه ارائه گردیده و به نظر میرسد درطی سالهای آتی استفاده از این شناورها به نحو گسترده ای در جزایر و سواحل خلیج فارس افزایش یابد .در این مقاله الزامات طراحی سایت های تعمیراتی و تست مورد بررسی قرار گرفته است . از نتایج بدست آمده میتوان در زمینه طراحی و تست سایت های شناورهای کلاس آئرودینامیک استفاده نمود.