سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بنفشه همدانی – پژوهشگاه نیروایران
مجتبی اسماعیل نیا – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ایپژوهشکده موادایران
محمد مرامی ساران – پژوهشگاه نیروایران

چکیده:

در اغلب بخشهای صنعتی، انرژی الکتریکی از مهمترین منابع انرژی به شمار می رود. از آنجا که موتورهای الکتریکی مصرف کننده اصل ی انرژی در کارخانجات صنعتی هستند، لذا بهینه سازی مصرف در این موتورها به عنوان گزینه ای اساسی در ارتباط با صرفه جویی انرژی، قابل بررسی می باشد. یکی از راههای فوق العاده مؤثر در کاهش مصرف این تجهیزات، استفاده از درایو یا کنترل کننده های دور موتور است. این مقاله به نکات عملی در مراحل طراحی و پیاده سازی یکی از روشهای کنترل دور موتورهای القایی سه فاز تحت عنوان کنترل برداری شار جهت داده شده (FOC) می پردازد و پس از آن نتایج حاصل از اجرا و تست این روش کنترل بر روی شامل تس تهای درایور ساخته شده برای موتور القائی 55kw پاسخ پله سرعت و پاسخ پله بار ارائه شده است . دراینجا برای تحلیل و آنالیز سیستم کنترل موتور القایی سه فاز از مدل ریاضی موتور در قاب مرجع دوار استفاده شده است . مدلسازی و کنترل در این روش با استفاده از تبدیلات و حذف پارامترهای متغیر با زمان، انجام دومحوریd-q می شود در ابتدا الگوریتم کنترل برداری FOC وو تکنیک اعمال پالس pwm به روش فضای برداری (SVPWM) 2 ارائه شده است. استفاده از این تکنیک موجب کاهش تلفات کلیدزنی، بهبود ولتاژ خروجی، مؤلفه اصلی ولتاژ خروجی، کاهشTHD کاهش تلفات مسی موتور و افزایش راندمان می گ ردد. بهواسطه بالا بودن حجم محاسبات و لزوم اجرای سریع قابلیتهای خاص سخت افزاری اجتناب ناپذیر است . پیاده سازی الگوریتم کنترل (متناسب با فرکانس بالای سوئیچینگ در بخش قدرت ) استفاده از پردازنده های سریع دیجیتالی dsp باالگوریم foc با استفاده از پردازنده ممیز ثابت 1 TMS320LF2407A بهینه شده برای کاربردهای کنترل سرعت) بر روی یک درایور موتور القایی سه فاز 55kw صورت گرفته است . این درایور شامل یک یکسوساز و اینورتر منبع ولتاژ از نوع مدولاسیون پهنای پالس می باشد . در نهایت نتایج عملی بدست آمده از تست سیستم تحت شرایط مختلف ارائه شده است.