سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرجان جراحی – کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشکده آموزشهای الکترونیکی دا
علی عظیمی – کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشکده آموزشهای الکترونیکی دان
علیرضا جراحی – کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشکده آموزشهای الکترونیکی دان

چکیده:

اطلاعات یکیاز مهمترین سرمایه های بانکها و موسسات مالی است حفاظت از اطلاعات برای ایجاد و حفظ اعتماد بین بانک و مشتریان آن ضروری است اطلاعات بموقع و معتبر برای اجرای معاملات و پشتیبانی از موسسه مالی و تصمیمات مشتری لازم است چنانچه اطلاعات برای طرفیت غیرمجاز فاش شده و تغییر داده شوند یا در صورت نیاز در دسترس نباشند درآمدها و سرمایه یک بانک می توانند بطور زیادی تحت تاثیر واقع شوند دستیابی به امنیت اطلاعات در بانکها بدون جاری سازی سیستم مدیریتی مناسب مقدور نمی باشد دراین مقاله دیدکلی از امنیت اطلاعات برای بانکها و نیز راهنمایی برای اجرای آن عرضه شده است. سیستم مدیریت امنیت اطلاعات شامل طرح تداوم تجاری BCP و متدولوژی برای اجرای آن در بانک ارایه می شود