سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هادی کاوه – باشگاه پژوهشگران جوان شعبه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت
فرید علی دوست اقدم – باشگاه پژوهشگران جوان شعبه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

در این تحقیق طراحی نرم افزاری یک مودمGMSK توسط پردازشگر سیگنال دیجیتال نوع ADSP-2181 مورد بررسی قرارمی گیرد. در بخشاول و دوم مقاله نحوه عملکرد مدولاسیون GMSK روابط حاکم و بلوک دیاگرام مدولاتور و دمدولاتور های مورد نیازارائه می شود. در بخش سوم مقاله ، نحوه ی پیاده سازی مدولاسیون GMSK توسط پردازشگر سیگنال دیجیتال بررسی شده و نتایج مربوط به طراحی مودم نرم افزاری و روش پیاده سازی آن که بر مبنای مشاهدات تجربی استفاده از ساختارهای DSP استوار است و به منظور بهینه سازی فرستنده -گیرنده های GSM که در باند فرکانسی میانی کار می کنند، بیان شده است. نتایج تجربی این طراحی دربخشچهارم مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.