سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی آذرپیوند – دانشگاه زنجان – عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر
مرتضی رحمتی – دانشگاه زنجان- گروه الکترونیک
حسن الماسی – دانشگاه زنجان- گروه الکترونیک
سعید فتحی قیری – دانشگاه زنجان- گروه الکترونیک

چکیده:

در این پروژه ما قصد طراحی و پیاده سازی سه بلوک تصادفی کننده کد کننده کانولوشنال و پانکچر که از بلوکهای پرکاربرد در بخش باند پایه سیستمهای مخابراتی هستند را با استفاده از زبان توصیف سخت افزاریVHDL داریم. برای این کار ما ایتدا در نرم افزار MATLAB‌ بلوکهای مورد نظر را شبیه سازی کرده و ورودی از پیش تعیین شده را به اولین بلوک که تصادفی کننده می باشد ودهیم و خروجی را در یک بلوک طراحی شده ذخیره سازی می کنیم بعد خروجی بدست امده از مرحله قبل را به بلوک بعدی می دهیم و این کار را تا آخرین بلوک که همان بلوک پانکچر می باشد ادامه می دهیم تا خروجی هر یک از بلوکها را دریافت کنیم. بعد خروجی را بصورت اعداد هگز در فایلی ذخیره می کنیم تا پس از پیاده سازی بلوکها با استفاده از زبان سخت افزاری VHDL خروجی دیده شده را با خروجی نرم افزار matlab and simulink مطابقت داده و درست سنجی با خروجی های ذخیره شده از درستی کار اطمینان حاصل کنیم. در آخرین مرحله طراحی کدهای VHDL طراحی هر بلوک را با استفاده از نرم افزارهای سنتز کننده سنتز می کنیم.