سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر مصدق عنبران – موسسه آموزش عالی سجاد مشهد
محمدحسن بهاری – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله از کنترل فازی جهت کنترل مسیر ربات ا ستفاده شده است . همچنین یک تابع کنترلی بر اساس تابع درون یاب نیوتن پیشنهاد شده و جهت کنترل مسیر ربات مورد استفاده قرار گرفته است . هر دو روش به طور سخت افزاری پیاده سازی شده و نتایج بایکدیگر مقایسه گردیده اند . امتیازات و معایب این روش ها با یکدیگر مقایسه خوا هد شد . همچنین روند ساخت ربات مسیر یاب و پیاده سازی هر یک از روش های فوق بیان می شود