سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی فرجاد – دانشجوی کارشناسی ارشد باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
ساناز ایمانیان – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد
عباسعلی رضایی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

در شبکه های حسگر بی سیم ازدحام و خرابی بیت ها می توانندباعث از بین رفتن بسته شوند این امر سبب کاهش قابلیت اطمینان انتهابه انتها و کیفیت سرویس ارائه شده می گردد و در نتیجه کارایی انرژی پایین می آید از این رو ارائه قابلیت اطمینان برای کاربردهایی که داده های متفاوتی از حیث نیازمندی های کیفیت سرویس دارند حائز اهمیت می باشد پروتکل پیشنهادی برخلاف پروتکلهای ارائه شده بین داده ها از نظر نیازشان به تامین قابلیت اطمینان تفاوت گذشته و از سرویسهای متمایز استفاده می نماید و داده ها از حیث نیاز به تامین قابلیت اطمینان پارامترهای کیفیت سرویس و اهمیت آنها کلاس بندی می شود برای هرکلاس روش مطلوب به منظور تامین قابلیت اطمینان به کار برده می شود داده های بلادرنگ توسط کلاس بند از داده های دیگر جدا می شوند چرا که این داده ها نیاز به تاخیر کم دارند داده های غیربلادرنگ خود کلاس بندی می شوند و برای هرکلاس انتقال مطمئن به روش مطلوب و کیفیت سرویس مورد نیازش برآورده می شود.