سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

تورج امرایی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر-شر
غلامرضا رجبی – شرکت توانیر- دفتر تحقیقات برق
مهدی صلای نادری – شرکت توانیر-دفتر تحقیقات برق
همایون حائری – شرکت توانیر -دفتر تحقیقات برق

چکیده:

کنترل ثانویه ولتاژ در افق زمانی چند ثانیه تا ی ک ی ا چند دقیقه عمل میکند. هدف از کنترل ثانویه ولتاژ تثبی ت پروفی ل ولتاژ در یک ناحیه مشخص از سیستم است. در حال حاضر در اغلب شبکه های دنیا و از جمله شبکه برق ایران تنها ابزار کنترل ولتاژ در حالت نرمال ی ا در حالت بروز پیشامدها ی خیلی شدید همان کنترلهای موجود در نیروگاهها نظیر کنترل ولتاژ خودکار AVR و یا کلیدزنی بانکهای خازنی در سمت انتقال است. بهمین دلیل توزیع توان راکتیو و نیز پروفیل ولتاژ بهینه نبوده و نیازمند اندیشیدن تمهیدات خاصی است. کنترل ثانویه ولتاژ میتواند توزیع توان راکتیو و پروفی ل ولتاژ را در یک ناحیه مشخص بهینه کند. هر ناحیه کنترلی شامل یک شین پایلوت (از میان شینهای بار) و چند ژنراتور کنترل کننده است. هدف این مقاله تعیین بهینه شینه های پایلوت کنترل ولتاژ است. برای تعیین شینهای پایلوت کنترل ولتاژ از الگوریتم ایمنی استفاده شده و روش پیشنهاد ی بر ای چند شبکه نمونه و شبکه سراسری ایران پیاده سازی می شود.