سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهری هاشمی دوین – پیش بین مسئول اداره کل هواشناسی خراسان شمالی
علی اکبر سبزی پرور – دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

انتشار گاز ها و هواویز ها در بخش صنعت هوانوردی با ایجاد واداشت های تابشی با تغییر اقلیم مرتبط می گردند. نمایه جدیدی اخیراً برای اندازه گیری نقش هوانوردی در تغییر اقلیم تحت عنوان نمایهRF به عنوان نسبت واداشت تابشی کل به واداشت تابشی ناشی از انتشارات دی اکسید کربن تعریف شده است. استراتژی های متفاوتی برای کاهش اثرات انتشارات هوانوردی بر تغییر اقلیم ارائه شده است که مهمترین آن ها در خصوص کاهش تشکیل رد میعان می باشد این کار با محدود کردن پروازهای ارتفاع بالا امکان پذیر می باشد. مهمترین انتشارات صنعت هوانوردی گازهای گلخانه ای نظیر دی اکسید کربن بخار آب می باشند و انتشارات اصلی دیگر اکسید نیتروژن دی اکسید نیتروژن، هواویزها و مواد تشکیل دهنده آن ها)دوده و سولفات( و افزایش ابرناکی به صورت رد میعان و ابرهای سیروسی القا شده می باشند. پرواز هواپیماهای مافوق صوت در ارتفاعات بالا منجر به کاهش ازن استراتسفری خواهد گردید انتشاراتگوگرد و آب در استراتسفر نیز منجر به نازک شدن لایه ازن می گردد انتشار دی اکسید نیتروژن ناشی از پرواز هواپیماهای زیر سرعت صوت نیز منجر به افزایش ازن تروپوسفری در ارتفاعات بالای عرض های میانی نیمکره شمالی می گردد و این افزایش ازن تروپوسفری به افزایش دمای سطح کره زمین منجر خواهد شد. در این مقاله مسائل و مشکلات انتشار گاز های ناشی از صنعت هوانوردی و راهکار های کاهش آن مرور خواهد شد صنعت جهانگردی نیز میت واند با تشویق مسافران به انجام مسافرت های زمینی بخشی از این مشکلات را کاهش دهد.