سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمود احمدی پور – عضو گروه کاری سیگره ۳۷ – ۲۷ شرکت مشانیر ایران

چکیده:

این مقاله خلاصه ای از حاصل کار دوساله گروه کاری ۳۷ – ۲۷ سیگره بین الملل که مؤلف نیز بعنوان نماینده کشور ایران عضو آن بوده تحت عنوان پیری واثرات آن دربرنامه ریزی شبکه های برق میباشد . در این بررسی ضمن تشریح موضوع پیری به عوامل پیری دربخشها و تجهیزات مختلف شبکه اشاره شده و سپس راه حلهای مختلف جهت فائق آمدن بر مش کلات ناشی از آن مورد بررسی قرار گرفته و در انتها نیز استراتژی های مختلف و راهنمای انتخاب استراتژی مناسب ارائه گردیده است .