سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود صدری نسب – استادیار و مدیرگروه فیزیک دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
سیدطالب حسینی – دانشآموخته کارشناسی ارشد فیزیک دریا، دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمش

چکیده:

خلیج بوشهر، خلیج کوچکی در امتداد سواحل شمالی خلیج فارس؛ بین عرض جغرافیایی 28 درجه و 52 دقیقه شمالی تا 29 درجه و 5 دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 50 درجه و 42 دقیقه شرقی تا 50 درجه و 52 دقیقه شرقی می باش د . در این پژوهش، از مدل کوهیرنس که یک مدل هیدرودینامیکی سه بعدی می باشد؛ برای شناسایی جریانات جزرومدی خلیج بوشهر استفاده شده است. نیروهای آب و هوایی مورد استفاده در این مدل شامل داده های بارش، پوشش ابر، رطوبت نسبی، سرعت و جهت باد و دما ی هوا می باشد که برای یک دوره آمار ی 40 ساله 87-1348 از داده های ایستگاه ه و اشناسی دریایی بوشهر، استفاده شده است .