سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا گیوه ای – گروه تحقیقات شرکت موج نیرو
محسن کیا – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور-شرکت موج نیرو
نیما کیا – شرکت توزیع نیروی برق غرب استان تهران- کرج
قاسم کرمی – شرکت موج نیرو

چکیده:

دیسپاچینگ سطح توزیع به عنوان آخرین سطح دیسپاچینگ، وظیفه کنترل و مدیریت شبکه توزیع تحت نظارت خود را در سطوح ولتاژ 33 ، 20 و 11 کیلو ولت بر عهده دارد. هدف اصلی و نهایی از عملکرد دیسپاچینگ توزیع افزایش سطح قابلیت اطمینان شبکه بر اساس شاخص SAIDI با کاهش طول دوره خطا و زمان بازگردانی شبکه می باشد. محل احداث ساختمان DCC از منظر دیدگاه های مختلف می تواند بر سرعت رفع خاموشی و بازگردانی شبکه توزیع به وضعیت عادی تأثیرگذار باشد. در این مقاله به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی AHP روشی جدید جهت مکان یابی بهینه DCC در راستای نیل به اهداف دیسپاچینگی ارائه شده است که در آن معیارها و گزینه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و در پایان به کمک نرم افزار Expert Choice نتایج تحلیل ها به همراه آنالیز حساسیت ارائه شده است.