سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعیده برقی نیا – پژوهشکده برق – پژوهشگاه نیرو
پویا انصاری مهر – پژوهشکده برق – پژوهشگاه نیرو
ناصر وفادار – پژوهشکده برق – پژوهشگاه نیرو، مدیریت دیسپاچینگ ملی – معاونت دیسپاچینگ

چکیده:

انرژی الکتریکی در مقیاس وسیع قابل ذخیره نبوده و مدیریت تولید و توزیع انرژی الکتریکی باید براساس تطبیق عرضه بر تقاضای انرژی برق، اقدام به برنامه ریزی بهره برداری و سرمایه گذاری بهینه نماید . لذا در برنامه ریزی آینده یک سیستم قدرت، پیش بینی بار از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و باید میزان خطای آن تا حد امکان کاهش یابد . برآورد دقیق بار نیازمند استفاده از داده های مناسب می باشد . بدین منظور الگوریتمی تهیه شده است که داده های نامناسب را در مجموعه داده های بار تشخیص داده و تصحیح می نماید . این الگوریتم در واقع مانند یک فیلتر ورودی قبل از شروع پیش بینی بار عمل می کند .