سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شورش نامداری – دانشگاه ارومیھ- دانشکده فنی
مرتضی نعمتی – دانشگاه ارومیھ- دانشکده فنی
مرتضی بختیاری – دانشگاه ارومیھ- دانشکده فنی

چکیده:

در اکثر قریب به اتفاق سیستم های راداری پیشین نحوه تشکیلMTIاز طریق اثر داپلر بوده که به مرور زمان به دلیل پیچیدگی های خاص سیستم های شیفت فازی و اسیلاتورهای همدوس جای خود را به پردازش های گرافیکی داده است. در این مقاله سعی شده با پیشنهاد یک الگوریتم و شبیه سازی نحوه کار یک نوع سیستم MTI مبتنی بر این متد جهت رادار نظامی تقرب دقیق PAR ضعف نبود چنین سیستمی در رادار مذکور بر طرف شود؛ ضمن اینکه بهره گیری از این روش که مبتنی بر پردازش نرم افزاری است ما را از پیچیدگیهای کار و طراحی مدارات در طبقه ویدئویی که اجتناب از آن منتج به پردازشهای محدود بر پایه سیگنال IF بود بر حذر داشته است.