سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدنوید پژمان پور – دانشجوی مقطع دکتری واحد علوم و تحقیقات تهران، مربی واحد اسلامشهر، دا
علی تنباکوساز – دانشجوی مقطع دکتری واحد علوم و تحقیقات تهران، مربی واحد ابهر، دانشگاه

چکیده:

در سالهای اخیر ناپایداری مهره ها که ناشی از ساییدگی دیسک بین مهره ای است به کمک نوعی قفسه جایگزین به خوبی درمان می شود با این وجود توجه اندکی به طراحی این نوع قفسه ها صورت گرفته است هدف از این پژوهش بهبود طراحی این نوع قفسه ها و ارائه یک طرح جدید و ارزیابی بیومکانیکی آن به کمک روش اجزای محدود است. این مقاله به بررسی توزیع تنش برروی مهره های L1 تا L3 که قفسه بر آنها مستقر شده است می پردازد که به کمک نرم افزار تجاری انسیس نسخه ۱۱ تحقق یافته است مدل اجزای محدود سه بعدی مهره های سالم توسط دو قفسه جدید بنانهاده شد. بارگذاری به صورت اعمال فشار، کشش ، خمش جانبی، و پیچش به سطح فوقانی مهره L1 است و سطح تحتانی مهره L3 به صورت کامل مقید شد. نتایج نشان می دهند که نه تنهاه می توان حجم قفسه را ۳۶% کاهش دهد بلکه پارامترهای بیومکانیکی نظیر محدوده حرکت، تنش مجاور دیسک و فرونشینی کمتر قفسه نیز فراهم است. از محاسبن این قفسه جدید، افزایش فضای بیشتر برای استخوان پیوندی است و از معایب آن می توان به افزایش مقدار تنش نسبت به قفسه های پیشین اشاره کرد.