سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدجعفر احمدی بزرگ – مرکز تحقیقات تمساح
سیدجاوید آل داوود – عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از پیش نشانگرهای وقوع زلزله تغییرات رفتاری در حیوانات است . توجه به توانایی حیوانات در احساس زلزله، به ۳۷۳ سال قبل از میلاد، در یونان باستان بر می گردد . اما اینکه حیوانات چگونه ا ز زلزله با خبر می شوند موضوعی پیچیده می باشد . در سال های اخیر در کشورهای مختلف از جمله ایران پیش بینی زلزله توسط رفتار حیوانات مورد توجه قرار گرفته است . رفتارهای غیر طبیعی مشاهده شده پیش از زمین لرزه در حیوانات مختلف از حشراتی مانند زنبورهای عسل و مورچه ها تا پستانداران متکامل تر مانند میمون ها در نقاط مختلف دنیا به ثبت رسیده است که نمونه های این تغییرات رفتار مهمی در مورد آبزیان که مورد بررسی و ثبت قرار گرفته اند ب ه این شرح است : قبل از زلزله ۱۸۹۶ ژاپن با بزرگی (۷/۱) که سبب ایجاد تسونامی و کشته شدن حدود ۲۷ هزار نفر گردید تعدا د زیادی مارماهی در ساحل مشاهده شده بود ( ریکیتیک، ).۱۹۷۶ قبل از زلزله تانگو ۱۹۲۷) ژاپن ) با بزرگی (۷/۵) ، خرچنگ ها که معمولا در اعماق دریا زندگی می کنند به سطح آب آمده بودند ( ریکیتیک، ).۱۹۷۶ بررسی بر روی حرکات گربه ماهی قبل از زلزله های بزرگ می تواند نشانه خوبی برای وقوع زلزله باشد . در کشور ژاپن حرکات این نوع گربه ماهی به صورت ۲۴ ساعته در آزمایشگاه کنترل شده و ارتباط آن با زلزله ها بررسی می شود ( آساها را و همکاران، (.۲۰۰۲ حرکات شدید گربه ماهی چند روز قبل از زلزله های بزرگتر از ۴/۵ مشاهده می شود . ارتباط حرکات گربه ماهی با زلزله می تواند در اثر تغییرات میدان الکترومغناطیسی باشد . در این مقاله با بررسی میزان صید آبزیان در استĤن های سیستان و بلوچستان و هرمزگ ان در ۵ سال گذشته و همچنین مقایسه تفکیکی نوع ماهی – میزان صید – منطقه صید – زمان صید با ارتعاشات بالای ۲ ریشتر در محدوده حاشیه خلیج فارس و دریای عمان و ارتعاشات بیش از ۳ ریشتر در محدوده جنوب شرقی کشور به بررسی این نکته که ارتباط معناداری بین میزان صید گونه های مختلف ماهی ها و ارتعاشات ثبت شده در این محدوده وجود دارد خواهیم پرداخت . در اینکه حیوانات چگونه از وقوع زلزله با خبر می شوند نظرات متعددی وجود دارد یکی از نظریه های اخیر در این مورد تغییر در میدان مغناطیسی و سطح انرژی الکترون ها و در نتیجه رفتارهای غیرع ادی حیوانات می باشد . این تغییرات الکترومغناطیسی و الکترومکانیکی همراه با نویز بوده اما توسط حیوانات فیلتر شده و به صورت خودکارتفسیر می شوند و در صورت شرایط غیرعادی حیوان مطلع می شود .