سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صدیقه عباس آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد
همایون موتمنی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده:

قابلیت اطمینان یک پارامتر اصلی درتعیین کیفیت نرم افزار است دراین مقاله مدل نرم افزار مبتنی برمولفه با استفاده ازشبکه پتری تصادفی ارایه شده است سپس ارزیابی اندیسهای اصلی قابلیت اطمینان نرم فازار مثل قابلیت اطمینان میانگین زمان تا خرابی دسترس پذیری و نگهداشت پذیری انجام شد هاست درنهایت شبیه سازی درستی و کارایی روش را نشان میدهد.