سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد علیشاهی – شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی رامسر، شرکتتو
بهارک شاکری اسکی – شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی رامسر، شرکتتو
سعید علیشاهی – شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی رامسر، شرکتتو
علیرضا کاشی – شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی رامسر، شرکتتو

چکیده:

تکنولوژی اطلاعات موجب تحولات ساختاری در سطوح مختلف سازمان ها شده است بطوریکه با تاثیر تکنولوژی اطلاعات محققان سعی می کنند ابعاد گوناگون این تکنولوژی را در سازمان ها در سطوح م ختلف بررسی نمایند . آموزشی موفق است که با تغییرات تکنولوژی های جدید پاسخ گوی نیازهای زمان در سطح جامعه باشد . با گسترش تکنولوژی اطلاعات آموزش سنتی نیز به سمت آموزش الکترونیکی سوق پیدا کرده است . یکی از جدیدترین موارد تحقیقات در آموزش الکترونیک کاربرد داده کاو ی در شناخت و تحلیل نیازهایپ فراگیران این نوع از آموزش ها می باشد . هدف از داده کاوی استخراج دانش از مجموعه داده های بزرگ است تا بتواند از داده های یک سازمان، اطلاعات مفیدی را تولید نماید . در طی چند سال گذشته هزاران سیستم آموزش الکترونیکی ثبت و گسترش یافته ا ند اما در این سیستم ها مطالب بدون توجه به تفاوت یادگیری فراگیران، به صورت یکنواخت آموزش داده می شوند. مادر این مقاله به بررسی داده کاوی و الگوریتم های آن برای استخراج دانش وشخصی سازی در محیط های آموزش الکترونیکی به منظور افزایش کیفیت سطح آموزش کارکنان شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد پرداخته ایم.