سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حجت احمدی – دانشیار دانشگاه تهران
محمود رضایی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

کشاورزی یکی از بخش های مهم و استراتژیک صنعت می باشد که در آن ماشین آلات و تجهیزات فراوانی با بهره گیری ازتوان تولیدی موتورهای دیزل وبنزینی به کار گرفته می شوند واین خود بیانگر لزوم ارائه روشهای نگهداریو تعمیرات صحیح و موثر می باشد تا بتوان با این روش ها خرابی ها و ساعات از کار افتادگی ماشین آلات را به حداقل رساند. به همین منظور دراین مقاله با استفاده ازنتایج آنالیزروغن مربوط به موتور یک دستگاه تراکتور مسی فرگوسن مدل ۲۸۵MF و با توجه به سابقه تعمیرات انجام شده برروی این دستگاه سعی شد تا نوعی روش پیشگویی نوع خرابی، مبنی بر رابطه های رگرسیونی مربوط به عناصر فرسایشی و آلودگی های روغن با نوع تعمیرات انجام شده بر روی موتور به گونه ای بیان شودکه درموارد مشابه با قرار دادن اعداد مربوط به عناصر دراین رابطه ها وصدق کردن آنها در رابطه بتوان مشکل در حال وقوع را پیش بینی کرد.