سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محسن کاظمی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف
علی کریمی طاهری – استاد دانشگاه مهندسی مواد

چکیده:

پارامترهای زیادی می تواند بر استحکام فولادها تاثیر داشته باشند در فولادهای ساده کم کربن که مقدار پرلیت ان زیر 3 درصد باشد کنترل کننده اصلی استحکام اندازه دانه فریت است . در این تحقیق اندازه دانه فریت، بصورت تابعی از سرعت سرد شدن فولاد از دمای استنیته ، دما و زمان استنیته ارائهمی شود به این ترتیب که ابتدا با انجام ازمایشهای مختلف ضرایب رابطه مذکور جهت پیش بینی اندازه دانه فریت فولاد مورد تحقیق تعیین می شوند سپس از رابطه هال پچ استفاده می شود تا با کمک اندازه دانه فریت پیش بینی شده استحکامهای تسلیم، کششی و شکست نیز پیش بینی می شود با توجه به روابط ارائه شده دراین تحقیق حداکثر خطا در پیش بینی اندازه دانه فریت 12/5 درصد و در پیش بینی استحکام های مذکور 6/5 درصد می باشد.