سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر مشاری – پژوهشگاه نیرو
زهر مدیحی بیدگلی – پژوهشگاه نیرو
نیکی مسلمی – پژوهشگاه نیرو
داود جلالی – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

سیستم توزیع قدرت از تجهیزات زیاد و گوناگونی تشکیل شده است که در تمام مناطق وظیفه توزیع برق را برعهده دارند. طراحی مناسب در شبکه های توزیع ، مستلزم تعیین صحیح اندازه تجهیزات، مکان یابی مناسب برای آنها و زمان بندی دقیق جهت اضافه کردن آنها به سیستم، است . از این رو پیش بینی توزیع جغرافیایی آینده تقاضای انرژی الکتریکی، امری کاملاً ضروری است . این مقاله به معرف ی روشی جامع جهت پیش بینی بار بلندمدت شبکه های توزیع می پردازد. اساس این روش برپایه روش پرکاربرد رگرسیون چندگانه یا روندیابی است. در روش پیشنهادی که رگرسیون چندگانه بهبودیافته نامیده شده است، جهت تصحیح دقت رگرسیون چندگانه مرسوم، چندین الگوریتم اصلاحی، مانند الگوریتم خودکا ر رگرسیون تزویج انتقال بار و الگوریتم تخمین بار سال نهایی به شیوه خوشه بندی،k-means پیشنهاد شده است. ویژگی اصلی این روش، حداقل بودن داده های ورودی و نیازهای اطلاعاتی آن است. با توجه به عدم دسترسی به سیستم های اطلاعاتی یکپارچه برنامه ریزی و مدیریت شهری در برخی از مناطق ایران، این موضوع، روش پیشنهادی را به روشی مناسب و قابل پیاده سازی تبدیل می کند. نتایج پیاده سازی این روش بر روی شبکه تست نشان می دهد که مدل معرفی شده ضمن حفظ سادگی و نیاز بسیار کم به اطلاعات پیچیده، می تواند مشکلات متعدد روش های روندیابی مرسوم را به خوبی حل نماید.