سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد تعمیری اسکونی – شرکت برق منطقه ای آذربایجان

چکیده:

افزایش روزافزون مصرف برق ایجاب می نماید تا نیروگاه های جدیدی در سیستم برق کشور نصب شده و شبکه های انتقال و توزیع گسترش یابندو در این راستا بایستی برآورد بار مورد نیاز مناطق مختلف به دلیل استعدادهای ذاتی خاص خود در قدرت جذب تولید برق بطور مجزا محاسبه گردد. در این مقاله با استفاده از فیلتر کالمن بار مورد نیاز مراکز مصرف شهری و روستایی شرکت برق منطقه ای آذربایجان تا سال 1382 برآورد می شود.