سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرخی امینی – پژوهشگاه نیرو – ایران
محسن موحد – معاونت برنامه ریزی توانیر – ایران

چکیده:

پیش بینی بار یکی از مهمترین پارامترهای مؤثر بر برنامه ریزی توسعه شبکه های تولید، انتقال و توزیع برق است . لذا افزایش دقت این امر موجب بهره برداری حداکثر از سرمایه گذاریهای توسعه شبکه های مذکور می گردد . در این مقاله به بررسی استفاده از مدلهای مصرف نهایی ۱ برای پیش بینی بار پرداخته شده و نتایج پیش بینی بار ایران تا سال ۱۴۰۵ به کمک نرم افزار ۲MAED ، که مبتنی بر مدل های پیش گفته می باشد، آورده شده است .