سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود یعقوب پور – دانشگاه فردوسی مشهد – دانشکده مهندسی
محمدحسن مدیرشانه چی – دانشگاه فردوسی مشهد – دانشکده مهندسی

چکیده:

این مقاله از سیستم استنتاج فازی تطبیق مرجع [۱] در پیش بینی بار کوتاه مدت بهره می برد و همانند مرجع [۲] ، دسته بندی الگوهای بار در بازنه های یک ساعتی انجام می پذیرد تا دفت هر چه بالاتری در دسته بندی الگوها و در نتنجه پیش بینی الگوی بار حاصل گردد . از آنجا که بارهای حد اکثر و حد اقل روز های متوالی یا روزهای مشابه از هفته های متوالی عموما دارای تغییرات زیادی می باشند ولی تغییرات بارهای متوسط روزانه آنها دارای منحنی هموارتری می باشد، لذا نرمالیزه کردن الگوهای بار در اینجا بر مبنای مقادیر متوسط صورت گرفته است تا با افزایش دقت در پیش بینی مقدار پایه نرمالیز اسیون ،دقت پیش بینی نهایی نیز افزرده شود . نتایج حاصله از اعمال این الگوریتم برای سیستم قدرت خراسان در مقایسه با روش شبکه های عصبی افزایش دقت را نشان می دهند، ضمن اینکه بکار گیری الگوریتم استنتاج فازی تطبیقی و نرمالیزاسیون بر مبنای مبنای مقادیر متوسط بار روزانه در پیش بینی بار کوتاه مدت ،از ویژگیهای انحصاری این مقاله به شمار می آیند .