سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سمیرا حیدری باغعوضی – دانشجوی فوق لیسانس مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
سعید عباسی – مهندسی شیمی مسئول پروژه واحد ازدیاد برداشت نفت پژوهشگاه صنعت نفت
عباس شهرابادی – دکتری مهندسی شیمی
حسن پهلوان زاده – دکتری مهندسی شیمی

چکیده:

یکی ازروشهای افزایش برداشت و بالا بردن ضریب بازیافت نفت از مخازن تزریق آب به ابده به منظور نگهداشت فشار و جلوگیری از کاهش فشار درمخزن می باشد مشکل اصلی این روش تشکیل رسوب و بسته شدن حفره های سنگ است در خلال فرایند تزریق علاوه برمسئله تغییر شرایط ترمودینامیکی که از جمله عوامل تشکیل رسوبات می باشد اختلاط ابهای ناسازگار نیز می تواند عامل مهم دیگری در ایجاد رسوبات باشد یکی ازروشهای پیش بینی رسوبات استفاده از مدلهای ریاضی ارائه شده دراین زمینه می باشد دراین مطالعه پس از انجام انالیز ابها با توجه به داده های حاصل از انالیز احتمال تشکیل رسوب نمکهای کربنات با استفاده از مدل اودو و تامسون و رسوب نمکهای سولفات علاوه ب رمدل ذکر شده با استفاده از روش ASTM مورد بررسی قرارگرفتند و دیده شد که اثر ناسازگاری ابهای تزریقی با اب سازند در تشکل رسوبات بیشتر از اثر تغییرات شرایط ترمودینامیکی می باشد. به علاوه تغییراتدما اثر محسوس تری برایجاد رسوبات سولفات باریم و استرانسیوم و تغییرات فشار اثر محسوس تری برایجاد رسوب سولفات کلسیم دارد. همچنین افزایش قدرت یونی، افزایش حلالیت نمکها را به دنبال خواهدداشت.