سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالعلی رضایی – معاون امور آب شهرستان مرودشت و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسل
سیدنعمت اله موسوی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

دشت سیدان – فاروق یکی از دشتهای شهرستان مرودشت است مساحت محدوده مورد مطالعه ۳۶۹ کیلومتر مربع می باشد . در این تحقیق برای بررس ی وضعیت آبهای زیرزمینی دشت با استفاده از مدلهای سری زمانی نوسانات پیزومتری شبیه سازی و در مورد آینده این نوسانات پیش بینی صورت گرفت . روند کلی هیدروگراف معرف آب زیرزمینی دشت براساس اطلاعات منابع آب زیرزمینی در طی سالهای گذشته نزولی ونشانگر بروز افت مداوم و کاهش ذخائر مخازن آب زیرزمینی می باشد . برای مدل سازی از اطلاعات سطح آب زیرزمینی درطی سالهای ۷۴-۸۷ استفاده شد. سپس با استفاده از مدل (۳و۱و۳) ARIMA از داده های ارائه شده برای پیش بینی سطح آب زیرزمینی تا سال ۱۴۰۰ شمسی استفاده گردید