سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیرحسین سعادت – دانشجوی کارشناسی ارشد گاز، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه شی
سونا رئیسی – دانشیار ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه شیراز
محمود مشفقیان – استاد تمام ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه شیر

چکیده:

یکی از مشکلات گاز طبیعی برای استفاده به عنوان سوخت، وجود ترکیبات مرکاپتان و بطور کلی مشتقات گوگرد می باشد که هم سمی بوده و باعث ایجاد آلودگی های شدید زیست محیطی شده و هم باعث مشکلاتینظیر خوردگی در خطوط انتقال می شود. چون ترکیبات سولفور از لحاظ ساختار مولکولی با ترکیبات هیدروکربنی تفاوت دارند، معمولا شبیه سازهای فرایندی برای مدل سازی این مواد دقت خوبی ندارند و نتایج آنها نیز یکسان نیست. در این پژوهش، ابتدا یک واحد جداسازی گاز، با نرم افزارHysys و با استفاده ازضرایب پیش فرض خود نرم افزار و معادله حالتPR شبیه سازی گردید. سپس با استفاده از روش سهم گروهPPR78مقادیر ضرایب برهم کنش برای هر دو جزء موجود در خوراک مشخص شده و در شبیه سازی تاثیر داده شد. در انتها نتایج با هم مقایسه شده و اثر تصحیح مدل ترمودینامیکی بررسی گردید