سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اعظم سادات زوارموسوی – دانشکده مهندسی کامپیوتر و مکاترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تح
سعید ستایشی – دانشیار دانشکده مهندسی هسته ای

چکیده:

افزایش دمای زمین به دلیل خطراتی که در پی دارد به عنوان یک چالش اساسی همواره کانون توجه بسیاری از تحقیق ها قرار گرفته است گسترش انواع بیماریها، گرم تر شدن ابها ذوب شدن یخهای قطبی، افزایش سطح ابهای آزاد خارج شدن کره زمین از تعادل و به تبع ان افزایش خشکسالی و انواع طوفانها از جمله مشکلات قابل توجه این حوزه کاری به شمار می آید میزانگرمای کره زمین با معیارهایی نظیر میزان سطح ابها و کاهش یخ قطب شمالی سنجیده می شود براین اساس دراین مقاله یک رهیافت نوین برای پیش بینی گرمای 100 سال آینده زمین ارائه شده است در رهیافت پیشنهادی از شبکه های عصبی مصنوعی پویا موسوم به شبکه های عصبی المن به منظور پیش بینی و تخمین رفتار آشوبگونه گرمای زمین استفاده شده است.