سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا امیری چایجان – استادیار مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه
سیدحسین پیمان – استادیار مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه
جمیل ملایی – دانشجوی کارشناسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه

چکیده:

این پژوهش، منحنی های مشخصه شناورسازی چهار محصول ذرت دانه ای، گندم، شاهدانه و نخود به کمک شبکه های عصبی مصنوعی مورد پیش بینی قرار گرفت. برای به دست آوردن داده های آزمایشی، از یک سیستم بستر شناور غیرپیوسته آزمایشی استفاده شد. شش متغیر مستقل نوع محصول، چگالی ذره، تخلخل، کرویت، قطر متوسط هندسی و سرعت هوا برای پیش بینی افت فشار استاتیک ناشی از ستون محصولات مورد استفاده قرار گرفت. همچنین شاخص افت فشار شناور سازی نیز برای محصولات مذکور مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که یک ساختار شبکه عصبی پس انتشار پیشرو با چهار لایه آموزشی و تعداد نرونهای۶-۷-۷-۱قادر است منحنی های مشخصه شناور سازی محصولات را با ضریب همبستگی ۰/۹۷۶۷ و خطای مطلق ۰/۰۰۰۸۶Pa پیش بینی کند. شاخص افت فشار به دست آمده در آزمایشها برای شاهدانه کمترین مقدار ۱/۱۸% و برای نخودبیشترین مقدار ۱۸ه/۱۰% بدست آمد.