سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

میرستار مشین چی اصل – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
علیرضا صفری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

تکنیک VAN روشی برای پیش بینی زلزله با استفاده از سیگنال های الک تریکی لرزه ای (SES) می باشد . آزمایشات فیزیک حالت جامد نشان داده اند که اجسام جامد دارای دوقطبی های کوچک الکتریکی مانند کوارتز وقتی تحت استرس قرار می گیرند، قبل از شکستن جریĤن های الکتریکی ضعیف و ناپایداری از خود منتشر می کنند که هم مقدم بر شکستگی هستند و هم قابل اندازه گیری می باشند . این سیگنال ها به صورت اختلاف پتانسیل بین دو نقطه از جسم بروز می کنند . از آنجائی که وضعیت مشابهی قبل از یک زلزله در اطراف گسل پیش می آید می توان از این سیگنال ها به عنوان پیش نشانگر استفاده کرد . در این روش با اندازه گیری پیوسته این سیگنال ها در نواحی اطراف گسل و تکیه بر روابط تجربی به دست آمده احتمال پیش بینی زلزله بسیار زیاد است .