سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین گودرزوندچگینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
مهدی کریمی – استادیار گروه مکانیک، دانشگاه بوعلی سینای همدان

چکیده:

پیش بینی عمر باقیمانده پرههای توربین بخار فشار پایین با استفاده از پارامترهای مربوط به شرایط کاری و بهره برداری و با کاربرد شبکه عصبی برای یک توربین 315 مگاواتی ارائه شده است. تخمین عمر معمولاً براساس مکانیزمهای تخریب تعیین می شود اما با استفاده از پارامترهای بهره برداری مربوط به توربین که در حال تغییر هستند می توان شرایط عملیاتی را پیش بینی نمود و براساس شرایط کاری پیش بینی شده، عمر باقیمانده را تعیین کرد. در این مقاله با استفاده نتایج تحلیل پره توربین و با استفاده دادههای گرفته شده از نیروگاه و با کاربرد شبکه عصبی مصنوعی، عمر باقیمانده پرههای توربین بخار فشار پایین تعیین شده است.