سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد افتاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی، دانشگاه آزاد اسلام
حمید جوانیان جویباری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی، دانشگاه آزاد اسلام
مجید رضا شاه حسینی – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحق
فرهاد قدک – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه امام حسین (ع)، پژوهشکده آیرود

چکیده:

به دلیل کاربرد گسترده کمپرسورهای جریان محوری در صنعت، اعم صنایع دریایی ، هوایی و زمینی ، در سالهای اخیر تلاشهایی به منظور مدلسازی و پیش بینی عملکرد این کمپرسورها در شرایط مختلف سرعت و نسبت فشار به دلیل هزینه بر بودن آزمایش های تجربی صورت گرفته و همواره در حال توسعه می باشد. در این مقاله با استفاده از معادله جریان و بر مبنای روش مدلسازی یک بعدی به بررسی و پیش بینی عملکرد کمپرسور جریان محوری مادون صوت می پردازیم. و در این راستا پس از ارائه الگوریتم حل، نتایج حاصل از مدلسازی مورد بررسی قرار می گیرد. . از آنجایی که افت های ناشی از ویسکوزیته و جریانهای ثانویه در رفتار جریان نقش زیادی دارند، لذا تاثیرات آنها به صورت مدل های مختلف افت در کمپرسور جریان محوری در حل اعمال می گردد. و در نهایت منحنی مشخصه عملکرد کمپرسور جریان محوری دو طبقه در دور rpm 11230با نتایج تجربی ناسا مقایسه می شود.