سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بابک کاشانی زاده – شرکت همانیرو، شرکت تولید برق دماوند
فرید بشیری – شرکت همانیرو، شرکت تولید برق دماوند
محسن امیری – شرکت همانیرو، شرکت تولید برق دماوند
حمیدرضا مقدم – شرکت همانیرو، شرکت تولید برق دماوند

چکیده:

در روش های پیش بینی قیمت متداول همچون انواع شبکه عصبی و سری های زمانی الگوریتم پیش بینی غالباً به گونه ای می باشد که میانگین و واریانس تابع گوسی را به عنوان پیش بینی قیمت هر ساعت ارائه می کند که این موضوع نمی تواند فیدبک صحیحی از وضعیت قیمت در آن ساعت باشد و برای حصول به این دیدگاه لازم است از روش های تولید سناریو بهره گیری شود که این روش موجب پیچیدگی امر گردیده و ماهیت ذاتی مکانیزم پیش بینی را تحت شعاع قرار می دهد. اما بهره گیری از شبکه عصبی بیزین موجب می گردد تا بتوان یک تابع احتمالی (گوسی و غیر گوسی) برای پیش بینی قیمت در هر ساعت ارائه نمود که می تواند تأثیر بسزایی در مکانیزم پیشنهاد قیمت نهایی داشته باشد. در این مقاله پیش بینی قیمت با روش شبکه عصبی بیزین و بر مبنای داده های قیمت یکی از شرکت های بزرگ تولید کننده برق در ایران انجام می پذیرد.