سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسین مهرابی بشرابادی – دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا پاکروان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
هاجر اثنی عشری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده:

رشد اقتصادی سریع با فرهنگ شهرنشینی در کشورهای درحال توسعه به ویژه آسیایی، در پذیرش کیفیتهای مختلف برنج نیز به طور وسیعی اثر گذاشته است. اساسی بودن این کالا در سبد مصرفی، هزینه بالای تولید محصول در کشور و همچنین تنوع در مصرف انواع برنج، سبب شده که دولت به منظور جبران نیاز مصرفی وکمبود تولید داخلی، اقدام به واردات آن نماید. درحال حاضر ایران یکی ازبزرگترین واردکنندهگان انواع برنج است و واردات این محصول در سال ۱۳۸۶ تقریبا ۱/۲ میلیون تن بوده است که این مسئله اهمیت توجه به موضوع واردات این محصول را نشان میدهد پیشبینی متغیرهای کلان اقتصادی برای برنامهریزان، سیاستگذاران و واحدهای اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین سبب، مدلهای گوناگونی برای پیش بینی ایجاد و به رقابت پرداختهاند.یکی ازروشهایی که به خصوص در دهههای اخیر کاربرد زیادی در امر پیشبینی داشته است روش شبکه های عصبی مصنوعی می باشد