سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نگین شکوهی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران
علیرضا تهور – استادیارگروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران
مرتضی عباسی – استادیارگروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

چکیده:

شبکههای عصبی مصنوعی 1 راه چارهای برای حل مسائل پیچیده است. این شبکهها میتوانند از مثالها یادبگیرند و با یک بار آموزش پیشبینیهای مورد نیاز را با سرعت زیادی ارائه دهند. به دلیل فواید بالا، در پژوهش حاضر شبکههای عصبی مصنوعی برای مطالعه جابهجایی طبیعی دو بعدی از جریان مغشوش در فضای بین سیلندرهای هم مرکز و غیر هم مرکز افقی با دمای ثابت برای سطح سیلندرها و دمای کمتر برای سیلندر داخلی مورد استفاده قرار میگیرد. معادلات حاکم که همان قوانین بقای جرم، تکانه و انرژی هستند برای چندین حالت با دینامیک سیالات محاسباتی به وسیله روش حجم محدود به منظور تولید پایگاه دادهها برای تعلیم شبکه های عصبی مصنوعی در بازه عدد رایلی 8 10×1/71تا9 10 ×1/51 برای هوا به صورت گاز ایده آل حل میشوند. سپس با مقایسه نتایج دینامیک سیالات محاسباتی با شبیهسازی توسط شبکههای عصبی اثبات میشود که علاوه بر اینکه شبکههای عصبی قادر به فراگیری رفتار فیزیکی سیال هستند، زمان محاسبات و رسیدن به پیشبینیرفتارها در زمینه جریان و انتقال حرارت کاهش چشمگیری خواهد داشت