سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غزال جیحون – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
محمود شفاعی بجستان – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
حبیب موسوی جهرمی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده:

اغلب رودخانه ها مجاری و ابراهه های طبیعی براثر وقوع سیلابهای محتمل و روانابهای اعمالی از بالا دست معمولا دستخوش تغییرات فرسایش و رسوبگذاری شده به نحوی که در بعضی موارد این عوامل باعث تغییرات شدید مورفولوژی مجاری مذکور شده تا جایی که در برخی رودخانه ها منجر به تغییرات مسیر رودخانه می گردد پرواضح است که این تغییرات و ریزش و تغییرات سواحل باعث خسارات احتمالی از جمله تخریب اراضی و تاسیسات حاشیه رودخانه ها می گردد لذا بررسی و تعیین میزان تغییرات فرسایشی و حتی رسوبگذاری در مسیر رودخانه امری ضروری است جهت نیل به این هدف به بررسی مدلهای ریاضی مختلف برای شبیه سازی جریان رودخانه ای و نیز تعیین میزان فرسایش بستر وسواحل در اثروقوع سیلابهای مختلف پرداخته شده است. مدل ریاضی کانسپتس که قادر به شبیه سازی جاریان در شرایط غیرماندگار یک بعدی است توانایی مدلسازی میزان تغییرات عرضی فرسایش ساحلی و شکست توده ساحل و نیز تغییرات بستر جریان را دارد دراین تحقیق علاوه بر معرفی این نرم افزار به یک مثال موردی رودخانه گودوین پرداخته می شود.