سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهروز مقصودی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
بهاره نوری –
عبدالجبار اسدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریوان

چکیده:

پیش بینی میزا ن مصرف گاز و همچنین پیش بینی درامد مشتریان به خصوص برای شرکتهای که ابتدا سرویس ارائه میدهند و سپس صورت حساب صادر می کنند مسئله مهمی است و اغلب تاثیر زیادی بردرامدها و مطالبات آنها دارد امروزه با داشتن حجم زیادی از صورت حساب مربو ط به مشتریان در دوره های قبل می توان میزان مصرف دوره بعدی مشتریان با استفاده از الگوریتمهای داده کاوی از جمله درخت تصمیم و … پیش بینی کرد همچنین از طریق ان می توان میزان درامد شرکت را در دوره های بعدی پیش بینی کرد. دراین مقاله برای اماده سازی بانک اطلاعاتی از نرم افزار SQL Server 2005 استفاده شده است برای پیش بینی و بررسی ضریب اطمینان این پیش بینی از نرم افزار weka استفاده شده است.