سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن گرجی – کارشناسی ارشد-مهندسی دریا، مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری دریایی
فرهاد فرهادزاده – کارشناسی ارشد -مکانیک طراحی کاربردی، مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری دری
حسینعلی نوپور – کارشناسی ارشد-مهندسی دریا، مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری دریایی
رضا فسنقری – کارشناسی ارشد -مکانیک تبدیل انرژی، مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری دریای

چکیده:

در این مقاله جریان حول یک سیلندر-ایرفویل سه بعدی به منظور استخراج طیف آکوستیکی جریان سیال مدل میشود. در رینولدزهای بالا، دنباله پشت سیلندر ناشی از جاری شدن گردابهها با اغتشاشات ناشی از تبدیل جریان به حالت آشفته ترکیب می شوند . در نتیجه ایرفویل متحمل اغتشاشات با طیف گستردهای میشود که فرکانسهای گردابهای جاری شده، غلبه دارند. جریان با ماخ پایین از روی مجموعه سیلندر-ایرفویل یک معیار قابل اندازه گیری برای تعیین فرکانسهای مختلفی از جریان سیال حول اجسام میباشد. برای محاسبه صوت منتشر شده این مجموعه سه بعدی از چند روش عددی رینولدز متوسط ناپایا (URANS) مدل DES و LES استفاده میشود. در مدل سازی سه بعدی انجام گرفته، ازروش دو مرحلهای FW-H برای محاسبات صوت جریان استفاده شدهاست. تست تجربی در تونل باد توسط ژاکوب و همکارانش انجام پذیرفته که جهت مقایسه تمام تنظیمات تست به دقت مدل سازی شدهاست. به دلیل سادگی مدل سازی تجربی و عددی، اطلاعات دقیق و گسترده ای از این مدل در دسترس است و از زوایای مختلف به این مسئله پرداخته شده و شرایط حل یا تست به خوبی تشریح گردیده است.