سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدعلی خانی – دانشجویان کارشناسی ارشد استخراج معدن
محمدجواد رحیم دل –

چکیده:

شکست شدید و ناگهانی سنگ درنتیجه تمرکز تنش بالا درمحیطهای زیرزمینی عمیق را انفجار سنگ می گویند این پدیده با ازاد شده آنی انرژی کرنشی ذخیره شده درسنگ همراه بوده و موجب خسارات زیادی به تجهیزات و نیروی کار خواهدشد با توجه به اهمیت حفظ نیروی کار و تجهیزات طی سالها اخیر مطالعات احتمال و شدت وقوع این پدیده ضروری است دراین مقاله ضمن معرفی روشهای ارزیابی احتمال وقوع انفجار سنگ راه کارهایی به منظور کاهش خسارت ناشی از این پدیده بیان شده است.