سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد یاریان – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده مهندسی برق
سیدمسعود مقدس تفرشی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده مهندسی برق

چکیده:

دراین مقاله بااستفاده ازترکیب شبکه های عصبی خود مختار کوهونن وشبکه های عصبی پرسپترن یک مدل جدید برای پیش بینی منحنی بار الکتریکی مصرفی روز آینده درسیستمهای قدرت ارائه شده است . مدل ارائه شده توانایی پیش بینی بار کلیه روزهای عادی و غیرعادی سال اعم از ایام کاری هفته تعطیلات مذهبی و ملی … را با خطای کم دارا می باشد ونسبت به عوامل محیطی مانند درجه حرارت , روشنایی هوا , رطوبت , … نیز فعال می باشد .
مدل کلی پیش بینی بار از ۹ مدل برای پیش بینی هر روز هفته وروزهای تعطیل وروزهای بعد ازتعطیلی تشکیل شده است . در ساختار هریک ازاین مدلها یک شبکه عصبی کوهونن ویک شبکه عصبی پرسپترن استفاده شده است . پیش بینی درهریک ازاین مدلها دردومرحله انجام می شود . مرحله اول آموزش شبکه عصبی کوهونن و پرسپترن ومرحله دوم مرحله پیش بینی می باشد .
مدل با اطلاعات بار ودرجه حرارت ایران آزمایش شده است ومتوسط قدرمطلق خطای کلیه روزهای سال ۲,۱۱%:۱۳۷۵ می باشد .