سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید غلامی دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق – قدرت دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباس
علیرضا فریدونیان – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
سجاد فتاحیان دهکردی – دانشجوی کارشناسی مهندسی برق- قدرت دانشگاه تهران
پیام خوارزمی – مدیر سامانه فوریت های برق، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

چکیده:

پیش بینی کوتاه مدت بار نقش کلیدی در بهره برداری اقتصادی و ایمن از سیستم های قدرت ایفا می کند. با توجه به اهمیت روز افزون پیش بینی بار در بهره برداری سیستم های قدرت، روش هایی به منظور پیش بینی دقیق تر بار ارائه شده است که در این میان روش های مبتنی بر هوش مصنوعی توانایی بالاتری را در پیش بینی دقیق بار از خود نشان می دهند. به هر حال بار الکتریکی الگوی داده ای غیر خطی دارد که وجود یک نظریه قوی به منظور پیش بینی بار با توانایی نگاشت غیر خطی درست از داده ها مورد نیاز است. روش مبتنی بر رگرسیون ماشین های بردار پشتیبان به علت توانایی بسیار زیادی که در بیان روابط غیر خطی دارد یک راه حل مناسب در امر پیش بینی کوتاه مدت بار می باشد. روش پیشنهادی در این مقاله ارائه یک مدل رگرسیون بردار پشتیبان برای پیش بینی کوتاه مدت بار می باشد. روش پیشنهادی بر روی داده های بار ساعتی شرکت توزیع برق تهران به کار رفته شده است و در نهایت، دقت این روش با نتایج حاصل از روش شبکه عصبی مصنوعی مقایسه شده است.