سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هادی احمدی – دانشگاه تربیت مدرس
محمود رضا حقی فام – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

پیش بینی کوتاه مدت بار لازمه توسعه و بهره برداری مطمئن از سیستم قدرت میباشد. الگوی تغییرات بار در روزهای خاص و تعطیلات با روزهای دیگر هفته یکسان نیست. همچنین ظهور بازار برق رقابتی زمان حقیقی موجب شده است که مشترکین میزان مصرف خود را براساس قیمت در بازار تغییر دهند. در چنین شرایطی پیش بینی کوتاه مدت بار در روزهای خاص و تعطیل وابسته به تغییرات قیمت در بازار و ویژگی تغییر بار در این روزها میباشد. در این مقاله الگوریتمی بر پایه الگوریتم RBF شبکه های عصبی و منطق تطبیق پذیر فازی دو مرحلهای ANFIS برای پیش بینی کوتاه مدت بار در روزهای خاص ارائه شده است. نتایج عددی بدست آمده نشان میدهد که دقت پیش بینیها در این حالت افزایش مییابد.